Phân công chuyên môn năm học 2016-2017


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2016 – 2017

I.PHÂN CÔNG BAN GIÁM HIỆU:

II. PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY:

Stt

Nhóm/lớp

Tổng số h/s

Sỗ GV/lớp

Trình độ

Ghi chú

1

Nhóm trẻ A

17

Phạm Thị Thanh

TC mầm non

CS 2( Nhuệ Hổ)

Lê Thị Hiền

Trần Thị Hồng

CĐ mầm non

CĐ MN

2

Nhóm trẻ B

20

Ngô Thị Gái

CĐ mầm non

 

Trung tâm

Lê Thị Thơm

TC mầm non

3

Nhóm trẻ C

25

Nguyễn Thị Tươi

CĐ mầm non

 

Trung tâm

Bùi Thị Huệ

CĐ mầm non

Đặng Thị Huyến

CĐ mầm non

4

 

3 tuổi A

26

Nguyễn Thị Nhuấn

CĐ mầm non

Trung tâm

Nguyễn Thị Thu Hường

TC mầm non

5

 

3 tuổi B

25

Phạm Thị Thu Nga

ĐH mầm non

Trung tâm

Nguyễn Thị Hương

TC mầm non

6

 

3 tuổi C

25

Đỗ Thị Nhấn

ĐH mầm non

CS 2( Nhuệ Hổ)

Lê Thị Biển

TC mầm non

7

 

4 tuổi A

30

Nguyễn Thị Anh Vân

ĐH mầm non

Trung tâm

Nguyễn Thị Phương Anh

TC mầm non

8

4 tuổi B

28

Nguyễn Thị Bích

TC mầm non

Trung tâm

Cao Thị Ngọc

CĐ mầm non

9

4 tuổi C

28

Hoàng Thị Thanh Tâm

ĐH mầm non

Trung tâm

Nguyễn Thị Huệ

TC mầm non

10

4 tuổi D

29

Nguyễn Thị Hồng

ĐH mầm non

CS 2( Nhuệ Hổ)

Nguyễn Thị Hiền

TC mầm non

11

5 tuổi A

36

Trần Thị Hằng

ĐH mầm non

Trung tâm

Nguyễn Thị Xuyến

ĐH mầm non

12

 

5 tuổi B

36

Trần Thanh Huyền

ĐH mầm non

Trung tâm

Lê Thị Trải

ĐH mầm non

13

 

5 tuổi C

36

Lê Thị Dung

ĐH mầm non

Trung tâm

Vũ Thúy Vân

ĐH mầm non

14

 

5 tuổi D

35

Nguyễn Thị Hồng

ĐH mầm non

CS 2( Nhuệ Hổ)

Dương Thị Thu Hương

ĐH mầm non

Nguyễ Thị Hương

TC mầm non

 

T.M BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu