Kế hoạch công tác tháng 9/2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                                                            

                          KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2018          

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

Ngày 01/9/2018 (7h30 đến 8h00)

- Họp BGH;

- Đánh giá công tác tháng 8 thống nhất nhiệm vụ tháng 9/2018;

- Hội ý BGH vào thứ 2 hàng tuần

- Ban giám hiệu

Ngày 01/9/2018

- Họp Hội đồng nhà trường

- Đánh giá công tác tháng 8; Triển khai nhiệm vụ tháng 9/2018;

- Dự sinh hoạt chuyên môn; duyệt giáo án

- CB,GV,NV toàn trường

- HP chuyên môn 

Ngày 02/9/2018

- Nghỉ ngày lễ quốc khánh 2/9

- CB,GV,NV, học sinh 

Ngày 04/9/2018

- Chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới

- Đ/c Sang – HT chỉ đạo

Ngày 05/9/2018

- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 – 2019

- CB,GV,NV, học sinh

Ngày 06/9/2018 Đến 28/9/2018

- Triển khai ND chương trình GD các độ tuổi; triển khai các nhóm, lớp XDMT GD lấy trẻ làm trung tâm theo chủ đề tháng 9.

- Thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng, bếp ăn bán trú, KT VS MT nhà bếp

- Thăm các nhóm, lớp ngày đầu tiên của năm học mới

- HP chuyên môn; GVCN các nhóm, lớp

- Đ/c Hà - PHT - BGH

Ngày 11-13/9/2018 

- Kiểm tra đồ dùng, thiết bị dạy học 09 nhóm, lớp; đồ chơi ngoài trời; XD KH mua sắm đầu năm

- Đ/c Hà - PHT phụ trách CSVC

Ngày 12/9/2018 14/9/2018 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch mua bổ sung đồ dùng VS đầu năm cho các nhóm, lớp; kiểm kê vào sổ theo dõi tài sản; XD dự toán thu chi theo CV hướng dẫn của PGD

- Chỉ đạo các lớp tổ chức vui đón tết trung thu cho học sinh 

- Đ/c Tuyết, HC - Đ/c Hiền, Hà - PHT - GV + phụ huynh + HS
Ngày 12/9/2018 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học; XD KH năm học; phân công lịch trực BGH - Đ/c Sang - HT
Từ 15- 20/9/2018  - Kiểm tra SK trẻ đầu năm; XDKH theo dõi SK trẻ, phòng chống dịch bệnh, công tác VS trường học; kiểm tra VSATTP - Đ/c Ân – Y tế 
- Từ 17 - 24/9/2019 - Dự giờ các nhóm, lớp - Đ/c Hiền – HPCM lên lịch dự giờ
28/9/2018 - Họp Ban thi đua  - Ban thi đua

* Trong quá trình điều hành công việc, tùy theo tính chất các hoạt động, khi cần thiết các Đ/c phó hiệu trưởng, tổ trưởng thực hiện một số công việc cụ thể khác do Hiệu trưởng phân công.

- Nơi nhận:

. - Các đ/c PHT, tổ trưởng (t/h)

 - Y tế trường học (t/h)

 - Lưu VT; trang Wbes của trường

Kim Sơn, ngày 01 tháng 09 năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu