Danh sách CBGV NV nhà trường năm học 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

DANH SÁCH CBGV, GIÁO VIÊN TRƯỜNG MN KIM SƠN

 NĂM HỌC 2016 2017

 

 

Stt

 

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Năm vào ngành

Ngày vào Đảng

Chức vụ

Trình độ

 

SĐT cơ quan

1

Nguyễn Thị Ngọc Sang

12/11/1980

 1999

19/10/2003

HT

ĐH

02036.282.468

2

Nguyễn Thị Tân

28/07/1974

1993

08/11/2008

HP

ĐH

0974.917.674

3

Lê Thị Hà

07/11/1979

2000

03/06/2006

HP

ĐH

02036.500.583

4

Phạm Thị Hương

22/08/1983

2009

 

KT

ĐH

01689066385

5

Trịnh Thị Huyền

01/04/1980

2011

 

HC

TC

 

6

Nguyễn Thị Hoà

19/04/1983

2009

 

YT

TC

 

7

Nguyễn T Anh Vân

09/11/1977

1998

27/10/2008

GV

ĐH

 

8

Nguyễn Thị Bích

15/04/1989

2016

 

GV

TC

HĐ 1/2017

9

Nguyễn Thị Hùy

19/04/1987

2015

 

 

GV

TC

HĐ 11/2016

10

Ngô Thị Gái

11/12/1962

1984

03/02/2001

GV

 

11

Vũ Thị Hồng Thu

01/11/1992

2016

 

GV

HĐ 3/2017

12

Trần Thị Hằng

27/12/1978

1998

03/06/2001

GV

ĐH

 

13

Hoàng T Thanh Tâm

10/12/1979

2010

 

GV

ĐH

 

14

Đặng Thị Huyến

20/07/1964

1984

 

GV

 

15

Nguyễn Thị Tươi

11/05/1988

2009

 

GV

ĐH

 

16

Trần Thanh Huyền

04/10/1981

2002

 

GV

ĐH

 

17

Nguyễn Thị Nhuấn

29/01/1965

1983

 

GV

 

18

Lê Thị Dung

08/02/1977

2002

 

GV

ĐH

 

19

Phạm Thị Lý

01/11/1985

2007

 

GV

ĐH

 

20

Trần Thị Hồng

20/02/1963

1983

 

GV

 

21

Nguyễn Thị Xuyến

31/08/1982

2009

 

GV

ĐH

 

22

Nguyễn T Phương Anh

16/09/1992

2012

 

GV

ĐH

 

23

Phạm T Thu Nga

16/09/1979

2002

08/06/2008

GV

ĐH

 

24

Nguyễn Thị Hồng

12/10/1979

1997

 

GV

ĐH

 

25

Dương T Thu Hương

04/11/1979

2002

03/02/2001

GV

ĐH

 

26

Vũ Thuý Vân

25/08/1980

2003

03/07/2010

GV

ĐH

 

27

Nguyễn Thị Thu Hường

20/08/1985

2014

 

GV

TC

 

28

Nguyễn Thị Hương

02/08/1987

2010

 

GV

TC

 

29

Nguyễn Thị Hiền

26/03/1990

2011

 

GV

ĐH

 

30

Phạm Thị Thanh

23/05/1989

2011

 

GV

ĐH

 

31

Lê Thị Hiền

09/08/1989

2011

 

GV

 

32

Bùi Thị Huệ

04/05/1989

2011

 

GV

 

33

Lê Thị Trải

08/09/1990

2011

 

GV

ĐH

 

34

Lưu  Thị Hiền

18/03/1983

2012

 

ND

TC

 

35

Lê Thị Thơm

27/08/1991

2012

 

GV

TC

 

36

Nguyễn Thị Huệ

06/07/1984

2012

 

GV

TC

 

37

Đỗ Thị Nhấn

27/05/1992

2012

 

GV

TC

 

38

Cao Thị Ngọc

05/06/1987 

2012

 

GV

 

39

Lê Thị Biển

26/08/1985

2015

 

GV

TC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           T.M BGH NHÀ TRƯỜNG

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (Đã ký)

                                                                            Nguyễn Thị Ngọc Sang

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu