Danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động năm học 2019-2020


     PHÒNG GD&ĐT THỊ XàĐÔNG TRIỀU

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

                   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CBGV, GIÁO VIÊN TRƯỜNG MN KIM SƠN

 NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Stt

 

            Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ

Trình độ

 

SĐT

1

Nguyễn Thị Ngọc Sang

12/11/1980

Hiệu trưởng

ĐH

02036.282.468

2

Đoàn Thị Hiền

06/10/1973

P.Hiệu trưởng

ĐH

0904427106

3

Hoàng Thị Thanh

01/01/1969

P.Hiệu trưởng

ĐH

 

4

Nguyễn T Anh Vân

09/11/1977

Giáo viên

ĐH

 

5

Dương T Thu Hương

04/11/1979

Giáo viên

ĐH

 

6

Nguyễn Thị Xuyến

31/08/1982

Giáo viên

ĐH

 

7

Phạm T Thu Nga

16/09/1979

Giáo viên

ĐH

 

8

Trần Thanh Huyền

04/10/1981

Giáo viên

ĐH

 

9

Vũ Thuý Vân

25/08/1980

Giáo viên

ĐH

 

10

Trần Thị Hằng

27/12/1978

Giáo viên

ĐH

 

11

Nguyễn Thị Nhuấn

29/01/1965

Giáo viên

 

12

Lê Thị Dung

08/02/1977

Giáo viên

ĐH

 

13

Hoàng T Thanh Tâm

10/12/1979

Giáo viên

ĐH

 

14

Nguyễn Thị Hồng

12/10/1979

Giáo viên

ĐH

 

15

Nguyễn Thị Tuyết

20/05/1968

Nhân viên HC

ĐH

 

16

Lê Thị Thúy Ân

12/02/1985

Nhân viên YT

TC

 

17

Nguyễn Thị Tươi

11/05/1988

Giáo viên

ĐH

 

18

Nguyễn Thị Hương

02/08/1987

Giáo viên

TC

 

19

Nguyễn Thị Hiền

26/03/1990

Giáo viên

ĐH

 

20

Lê Thị Hiền

09/08/1989

Giáo viên

 

21

Bùi Thị Huệ

04/05/1989

Giáo viên

 

22

Lê Thị Trải

08/09/1990

Giáo viên

ĐH

 

23

Cao Thị Ngọc

05/06/1987

Giáo viên

 

24

Nguyễn T Phương Anh

16/09/1992

Giáo viên

ĐH

 

25

Lê Thị Thơm

27/08/1991

Giáo viên

ĐH

 

26

Đỗ Thị Nhấn

27/05/1992

Giáo viên

ĐH

 

27

Nguyễn Thị Huệ

06/07/1984

Giáo viên

ĐH

 

28

Nguyễn Thị Thu Hường

20/08/1985

Giáo viên

ĐH

 

29

Lê Thị Biển

26/08/1985

Giáo viên

TC

 

30

Lưu  Phương Thảo

01/01/1989

Giáo viên

TC

 

31

Trịnh Thị Huyền

01/04/1980

Nhân viên CD

TC

 

32

Lưu  Thị Hiền

18/03/1983

Nhân viên CD

TC

 

33

Lê Thị Hồng

 1969

Nhân viên CD

CC

 

34

Nguyễn Thị Thương

1990

Nhân viên CD

CC

 

35

Trần Văn Tươi

 

Bảo vệ

 

 

36

Nguyễn Văn Quỳnh

 

Bảo vệ

 

 

 

                    NGƯỜI LÂP                                                                                         HIỆU TRƯỞNG                                                                                                              

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Thị Tuyết                                                                                 Nguyễn Thị Ngọc Sang

     


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu