Thực đơn tháng 9/2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

         TRƯỜNG MẦM NON  KIM SƠN

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnhphúc

THỰC ĐƠN THÁNG 9/2018

(Từ ngày 06/9 đến 29/9/2018)

Tuần 1: Từ ngày (06/9 - 7/9/2018)

Nhóm trẻ

                              Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính chiều

Thứ 2

Cơm nát, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

 Sữa mộc châu

Cháo đậu xanh đường

Thứ 3

Cơm nát, Thịt kho tầu, Canh ngao mồng tơi

Cháo xương bí đỏ

Bánh mì, sữa bò tươi

Thứ 4

Cơm nát, Trứng đúc thịt, Canh bí đỏ ninh xương

Sữa mộc châu

Cháo xương bí đỏ

Thứ 5

Cơm nát, Thịt kim chi, Canh khoai sọ ninh xương

Sữa mộc châu

Mì xương

Thứ 6

Cơm nát, Thịt rim lạc, canh khoai tây ninh xương

 Cháo xương củ quả

Bánh bông lan, sữa bò tươi

Mẫugiáo

 Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

Thứ 2

Cơm thường, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

Cháo đậu đen đường

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt kho tầu, Canh ngao mồng tơi

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm thường, Thịt kim chi, Canh khoai sọ ninh xương

Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 5

Cơm thường, Trứng đúc thịt, Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 6

Cơm thường, Thịt rim lạc, canh khoai tây ninh xương

Bánh bông  lan, sữa bò tươi

 

Tuần 2: Từ ngày (10/9 - 15/9/2018)

Nhóm trẻ

Bữa chính

 Bữa phụ

Bữa chính chiều

Thứ 2

Cơmnát, Thịt  rim  tôm , Canh bí xanh ninh xương

 Sữa mộc châu

Cháo đậu xanh đường

Thứ 3

Cơm nát, Thịt hầm trứng cút,canh bí đỏ ninh xương

Cháo xương bí đỏ

Bánh mì, sữa bò tươi

Thứ 4

Cơm nát , Thịt rim lạc, canh rau ngót ninh xương

Sữa mộc châu

Mì xương

Thứ 5

Cơmnát, Thịt kim chi, Canh xương ninh khoai sọ

Sữa mộc châu

Cháo xương củ quả

Thứ 6

Cơm nát, thịt đậu sốt cà chua, Canh khoai tây ninh xương

 Cháo xương củ quả

Bánh bông lan, sữa bò tươi

Thứ 7

Cơm nát, Giò  rim cà chua, canh ngao mồng tơi

 Sữa mộc châu

Cháo xương củ quả

Mẫugiáo

Bữa chính

 Bữa phụ

 Ghi chú

Thứ 2

Cơm thường, Thịt  rim  tôm , Canh xương bí xanh ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt kho trứng cút canh bí đỏ ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm thường , Thịt rim lạc, canh xương rau ngót

Mì xương

 

Thứ 5

Cơm thường, Thịt kim chi, Canh xương ninh khoai sọ

Cháo xương củ quả

 

Thứ 6

Cơm thường, thịt đậu sốt cà chua, Canh khoai tây ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường,  Giò  rim cà chua, canh ngao mồng tơi

Cháo xương củ quả

 

Tuần3: Từ ngày (17/9 - 22/9/2018)

Nhóm trẻ

                              Bữa chính

Bữa phụ

Bữa chính chiều

Thứ 2

Cơm nát, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

 Sữa mộc châu

Cháo đậu xanh đường

Thứ 3

Cơm nát, Thịt kho tầu, Canh ngao mồng tơi

Cháo xương bí đỏ

Bánh mì, sữa bò tươi

Thứ 4

Cơm nát, Trứng đúc thịt, Canh bí đỏ ninh xương

Sữa mộc châu

Cháo xương bí đỏ

Thứ 5

Cơm nát, Thịt kim chi, Canh khoai sọ ninh xương

Sữa mộc châu

Mì xương

Thứ 6

Cơm nát, Thịt rim lạc, canh khoai tây ninh xương

 Cháo xương củ quả

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 Thứ 7

 Cơm nát, giò rim cà chua, cay rau ngót ninh xương

Sữa mộc châu

 Cháo xương cà rốt

Mẫugiáo

 Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

Thứ 2

Cơm thường, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt kho tầu, Canh ngao mồng tơi

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm thường, Thịt kim chi, Canh khoai sọ ninh xương

Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 5

Cơm thường, Trứng đúc thịt, Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 6

Cơm thường, Thịt rim lạc, canh khoai tây ninh xương

Bánh bông  lan, sữa bò tươi

 

 Thứ 7

Cơm nát, giò rim cà chua, cay rau ngót ninh xương

Cháo xương cà rốt

 

Tuần 4: Từ ngày (24/9 - 29/9/2018)

Nhóm trẻ

Bữa chính

 Bữa phụ

Bữa chính chiều

Thứ 2

Cơmnát, Thịt  rim  tôm , Canh bí xanh ninh xương

 Sữa mộc châu

Cháo đậu xanh đường

Thứ 3

Cơm nát, Thịt hầm trứng cút, canh bí đỏ ninh xương

Cháo xương bí đỏ

Bánh mì, sữa bò tươi

Thứ 4

Cơm nát , Thịt rim lạc, ,  Canh rau ngót ninh xương

Sữa mộc châu

Mì xương

Thứ 5

Cơmnát, Thịt kim chi, Canh xương ninh khoai sọ

Sữa mộc châu

Cháo xương củ quả

Thứ 6

Cơm nát, thịt đậu sốt cà chua, canh khoai tây ninh xương

 Cháo xương củ quả

Bánh bông lan, sữa bò tươi

Thứ 7

Cơm nát, Giò  rim cà chua, canh ngao mồng tơi

 Sữa mộc châu

Cháo xương củ quả

Mẫugiáo

Bữa chính

 Bữa phụ

 Ghi chú

Thứ 2

Cơm thường, Thịt  rim  tôm , Canh xương bí xanh ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 3

Cơm thường, Thịt kho trứng cút canh bí đỏ ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm thường , Thịt rim lạc,  Canh rau ngót ninh xương

Mì xương

 

Thứ 5

Cơm thường, Thịt kim chi, canh khoai  sọ ninh xương

Cháo xương củ quả

 

Thứ 6

Cơm thường, thịt đậu sốt cà chua, canh khoai tây ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường,  Giò  rim cà chua, canh ngao mồng tơi

Cháo xương củ quả

 

 

      Người lên thực đơn

 

 

             Lê Thị Hà

                       Nhân viên y tế

 

 

                      Lê Thị Thúy Ân

                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                 Nguyễn Thị Ngọc  Sang

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu