Tài chính công khai ngày 29/ /07 / 2019

Tổng số học sinh ; 150 trẻ Tổng số tiền ăn .= 2.025.000 đ
Đã chi: 2.025.000 đ
Số tiên dư: 0 đChưa có lời bình nào. Bắt đầu