Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019  

Thực đơn tháng 9/2018  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

Trường MN Kim Sơn thông báo: Nhà trường bắt đầu tuyển sinh trẻ e trong độ tuổi mầm non kể từ ngày 15/08 - 18/08/2018 Thời gian: Buổi sáng: Từ 7h30 phút - 11h00 phút Buổi chiều : Từ 13h30 đến 16h30 phút Hồ sơ tuyển sinh gồm: 1. Giấy khai sinh bản chính phô tô( bản sao công chứng) 2. Sổ hộ khẩu...

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  

Tài chính công khai thứ 5 ngày 31 tháng 8/2017  

Tống số học sinh : 254 , tống số tiền ăn 3.048.000 đ Điểm Trung tâm: 197, số tiền ăn: 2.364.000 đ Điểm lẻ Nhuệ Hổ : 57 Hs, Sooe tiền ăn 684.000 đ

Tài chính công khai thứ 4 ngày 30/8/2016  

Tổng số học sinh: 189 , tổng số tiền ăn : 2.268.000 đ. Điểm trung tâm :150Hs, Số tiền ăn : 1.800.000 đ Điểm Nhuệ Hổ ; 39 Hs, Số tiền ăn : 468.000 đ

Tài chính công khai thứ 3 ngày 29/8/2017  

Tổng số học sinh toàn trường:: 267 Học sinh, số tiền ăn: 3.204.000 đ Điểm trung tâm : 210.Hs, số tiền ăn: 2.520.000 đ Điểm Nhuệ Hổ; 57 Hs, số tiền ăn: 684.0000 đ

Tài chính công khai thứ 2 ngày 21/8/2017  

Tổng số học sinh;269, Tổng số tiền ăn: 3.228.000 đ. Điểm Trung tâm: 208, Số tiền ăn: 2.496.000 đ Điểm lẻ Nhuệ Hổ : 61 Hs, Số tiền ăn: 732.000 đ

Tài chính công khai thư 2 ngày 28/8/2018  

Tổng số học sinh toàn trường 272, tống số tiền ăn 3.264.000đ Điểm trung tâm:210 Hs, số tiền ăn: 2520.000đ Điểm lẻ Nhuệ Hổ: 62. Hs, Số tiền ăn 7.44.000


Các trang: 1  2  3