Xuất bản thông tin

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN ĐIỆN: Các Cán bộ giáo viên, nhân viên trường.

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN ĐIỆN: Các Cán bộ giáo viên, nhân viên trường.

Công điện về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 4.

PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CĐ-TrMN

Đông Triều, ngày 03 tháng 10 năm 2015

 

CÔNG ĐIỆN

Về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 4

 

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

ĐIỆN:

Các Cán bộ giáo viên, nhân viên trường

       Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 14h00 hôm nay (02/10/2015), vị trí tâm bão khoảng 16,7 độ vĩ Bắc; 118,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 km đến 90 km một giờ), giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đây là một cơn bão di chuyển nhanh và còn diễn biết phức tạp.

       Thực hiện Công điện số 01/CĐ-GD&ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 4; Trường mầm non Kim Sơn yêu cầu giáo viên, nhân viên phụ trách các nhóm lớp, bếp ăn thực hiện ngay một số công việc sau:

       1. Triển khai ngay các phương án để phòng chống bão số 4, kiểm tra toàn bộ CSVC của các phòng học; phòng làm việc của CB GVNV, các phòng chức năng,  hệ thống điện và thiết bị điện phải đảm bảo an toàn ... Kiểm tra lại hệ thống mái nhà các phòng học, phòng làm việc, phòng thiết bị đồng dùng dạy học. Vệ sinh và khơi thông hệ thống thoát nước trên các mái nhà không để thấm dột. Khơi thông cống rãnh đặc biệt điểm Nhuệ Hổ, chủ động tiêu thoát nước đề phòng ngập úng nước tràn vào các phòng học, phòng làm việc. Những phòng học không đảm bảo an toàn thì phải báo cáo ngay với nhà trường để báo với UBND phường và phòng giáo dục, nếu phòng không đảm bảo an toàn thì phải di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

       2. Tổ chức huy động lực lượng chống bão, chú ý việc gia cố giữ hệ thống cửa, mái, tường nhà, tường bao nơi sung yếu; che giữ các tài sản dễ hư hỏng do ẩm ướt, như máy vi tính, bàn ghế, thiết bị lớp học thông minh, đồ dùng thiết bị điện phải đảm bảo an toàn ... 

       3. Yêu cầu bảo vệ phải bố trí thường trực bảo vệ 24/24 giờ và theo dõi thường xuyên chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện kịp thời sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, đồng thời báo cáo kịp thời về trường để xin ý kiến chỉ đạo.

       Các số máy liên hệ:

       - Đ/c Hiệu trưởng: 0969269558;

       - Đ/c Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Tân: 0974.917.674;

       - Đ/c Phó hiệu trưởng Lê Thị Hà: 0981.1926.896;

       Nhận được công điện này, Trường MN Kim Sơn yêu cầu các đồng chí giáo viên, nhân viên và phụ trách điểm trường nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BCH PCTT&TKCN phường (b/c);

- TT UBND phường (b/c);

- Như kính gửi (t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang