Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 11/2016

Thực đơn tháng 11/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc


THỰC ĐƠN THÁNG 11/2016

                                                      (Từ ngày 31/10 đến 30/11/2016)

Tuần 1: Từ ngày (31/10 - 5/11/2016)

  Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm nát, thịt rim tôm , canh khoai tây ninh xương

Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 3

 Cơm nát, Thịt kho tầu, Canh bí xanh  ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm  nát, Thịt  kim chi, Canh khoai sọ ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 5

Cơm nát, Trứng đúc thịt, Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 6

 Cơm nát, thịt  sốt cà chua, canh củ cải ninh xương

Bánh  mì + Sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm nát,  Giò rim cà chua, canh su su ninh xương

Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm  thường, thịt rim tôm , canh khoai tây ninh xương

Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 3

 Cơm thường, Thịt kho tầu, Canh Bí xanh ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm  thường, Thịt  kim chi, Canh khoai sọ ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 5

Cơm thường, Trứng đúc thịt, Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 6

 Cơm thường, thịt  sốt cà chua, canh củ cải ninh xương

Bánh  mì + Sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường,  Giò rim cà chua, canh su su ninh xương

 Cháo xương củ quả

 

 

Tuần 2: Từ ngày 07/11- 12/11/2016)

  Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm nát,  thịt  đậu sốt cà chua , Canh  su su ninh xương

    Xôi  đậu xanh

 

Thứ 3

 Cơm nát, Thịt  hầm, Canh khoai tây ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

 Cơm  nát,  Trứng đúc thịt,  Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 5

Cơm nát, ruốc lạc vừng, Canh  xương ninh khoai sọ

Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 6

 Cơm nát, thịt  gà nấu gừng, Canh  xương bí xanh

 Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm nát,  Cá sốt  cà chua, canh củ cải ninh xương

 Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm thường,  thit đậu sốt cà chua , Canh su su ninh xương

   Xôi đậu xanh

 

Thứ 3

 Cơm  thường, Thịt  hầm, Canh khoai tây ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

 Cơm thường,  Trứng đúc thịt,  Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 5

Cơm thường, ruốc lạc vừng, Canh  xương ninh khoai sọ

Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 6

 Cơm  thường , thịt  gà nấu gừng, Canh  xương bí xanh

 Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường,  Cá sốt cà chua, canh củ cải ninh xương

 Cháo xương cà rốt

 

 

 Tuần 3: Từ ngày (14/11 - 19/11/2016)

  Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm nát, thịt rim tôm , canh khoai tây ninh xương

Cháo Xương bí đỏ

 

Thứ 3

 Cơm nát, Thịt kho tầu, Canh bí xanh  ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm  nát, Thịt  kim chi, Canh khoai sọ ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 5

Cơm nát, Trứng đúc thịt, Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 6

 Cơm nát, thịt  sốt cà chua, canh củ cải ninh xương

Bánh  mì + Sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm nát,  Giò rim cà chua, canh su su ninh xương

Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm  thường, thịt rim tôm , canh khoai tây ninh xương

 Cháo Xương bí đỏ

 

Thứ 3

 Cơm thường, Thịt kho tầu, Canh Bí xanh ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm  thường, Thịt  kim chi, Canh khoai sọ ninh xương

  Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 5

Cơm thường, Trứng đúc thịt, Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 6

 Cơm thường, thịt  sốt cà chua, canh củ cải ninh xương

Bánh  mì + Sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường,  Giò rim cà chua, canh su su ninh xương

 Cháo xương củ quả

 

 

Tuần 4: Từ ngày (21/11- 26/11/2016)

  Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm nát,  thịt  đậu sốt cà chua , Canh  su su ninh xương

 Xôi lạc

 

Thứ 3

 Cơm nát, Thịt  hầm, Canh khoai tây ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

 Cơm  nát,  Trứng đúc thịt,  Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 5

Cơm nát,  ruốc lạc vừng, Canh  xương ninh khoai sọ

Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 6

 Cơm nát, thịt  gà nấu gừng, Canh  xương bí xanh

 Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm nát, Cá sốt cà chua, canh củ cải ninh xương

 Cháo xương cà rốt

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm thường,  thit đậu sốt cà chua , Canh su su ninh xương

 Xôi lạc

 

Thứ 3

 Cơm  thường, Thịt  hầm, Canh khoai tây ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

 Cơm thường,  Trứng đúc thịt,  Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 5

Cơm thường, ruốc lạc vừng, Canh  xương ninh khoai sọ

Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 6

 Cơm  thường , thịt  gà nấu gừng, Canh  xương bí xanh

 Bánh  bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường, Cá sốt cà chua, canh củ cải ninh xương

 Cháo xương cà rốt

 

 

Tuần 5: Từ ngày (28/11 - 03/12/2016)

  Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm nát, thịt rim tôm , canh khoai tây ninh xương

Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 3

 Cơm nát, Thịt kho tầu, Canh bí xanh  ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm  nát, Thịt  kim chi, Canh khoai sọ ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 5

Cơm nát, Trứng đúc thịt, Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 6

 Cơm nát, thịt  sốt cà chua, canh củ cải ninh xương

Bánh  mì + Sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm nát,  Giò rim cà chua, canh su su ninh xương

Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 Cơm  thường, thịt rim tôm , canh khoai tây ninh xương

 Cháo xương bí đỏ

 

Thứ 3

 Cơm thường, Thịt kho tầu, Canh  bí xanh ninh xương

Bánh bông lan, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm  thường, Thịt  kim chi, Canh khoai sọ ninh xương

Cháo đậu xanh đường

 

Thứ 5

Cơm thường, Trứng đúc thịt, Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương

 

Thứ 6

 Cơm thường, thịt  sốt cà chua, canh củ cải ninh xương

Bánh  mì + Sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường,  Giò rim cà chua, canh su su ninh xương

 Cháo xương củ quả

 

 

    Người lên thực đơn

(Đã ký)

Lê Thị Hà

            Cán bộ y tế         

(Đã ký)

          Nguyễn Thị Hòa  

HIỆU TRƯỞNG

         (Đã ký)             

Nguyễn Thị Ngọc Sang