Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 03/2015

Thực đơn tháng 03/2015


P                  PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        TRƯỜNG MN KIM SƠN                                      Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

 

                                                                                        Kim Sơn, ngày1tháng 3 năm 2015

                                                                                    

THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 3/2015

                                                   Thực hiện từ ngày 2 đến 6/3

I/. NHÓM TRẺ

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 

THỨ 3

 

THỨ 4

 

THỨ  5

 

THỨ 6

Bữa chính

- Cơm Nát

- Thịt nấu kim chi

- Canh bí xanh ninh xương

 

- Cơm nát

- Ruốc lạc vừng

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh xương ninh su hào, cà

rốt

- Cơm nát

- Cơm trắng

- Thịt rim đậu

- Canh  củ cải cà rốt ninh xương

- Cơm nát

- Thịt rim tôm

- Canh bí đỏ ninh xương

Bữa phụ

Cháo bí đỏ đậu xanh

Sữa tươi + Bánh mì

Mỳ thịt nấu rau cải

Bánh bông lan + sữa bột

Cháo xương củ quả

 

II/. MẪU GIÁ0

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 

THỨ 3

 

THỨ 4

 

THỨ  5

 

THỨ 6

Bữa chính

- Cơm thường

- Thịt nấu kim chi

- Canh bí xanh ninh xương

 

- Cơm thường

- Ruốc lạc vừng

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương ninh su hào , cà rốt

- Cơm thường

- Cơm trắng

- Thịt rim đậu

- Canh  củ cải cà rốt ninh xương

- Cơm thường

- Thịt rim tôm

- Canh bí đỏ ninh xương

Bữa phụ

Cháo bí đỏ đậu xanh

Sữa tươi + Bánh mì

Mỳ thịt nấu rau cải

Bánh bông lan+ sữa bột

Cháo xương củ quả

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 3/2015

                                                 Thực hiện từ ngày 9 đến 13/3

 

I/. NHÓM TRẺ

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 

THỨ 3

 

THỨ 4

 

THỨ  5

 

THỨ 6

Bữa chính

- Cơm nát

- Thịt gà rim cà chua

- Canh bí xanh ninh xương

- Cơm nát

- Thịt rim đậu

- Canh,

xươ ng su hào, cà rốt

- Cơm nát

- Thịt rim tôm

- Canh xương bí đỏ

- Cơm nát

- Ruốc thịt

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh củ  cải  cà  rốt xương

Bữa phụ

Mỳ xương, rau cải

Sữa tươi + Bánh mì

Cháo thịt đỗ xanh.

Bánh bông lan+ sữa bột

Cháo xương củ quả

 

II/. MẪU GIÁ0

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 

THỨ 3

 

THỨ 4

 

THỨ  5

 

THỨ 6

Bữa chính

- Cơm thường

- Thịt gà rim cà chua

- Canh bí xanh ninh xương

- Cơm thường

- Thịt rim đậu

- Canh,

xươ ng su hào, cà rốt

- Cơm thường

- Thịt rim tôm

- Canh xương bí đỏ

- Cơm thường

- Ruốc thịt

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh củ  cải  cà  rốt xương

Bữa phụ

Mỳ xương, rau cải

Sữa tươi + Bánh mì

Cháo thịt đỗ xanh.

Bánh bông lan+ sữa bột

Cháo xương củ quả

 

THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 3/2015

                                                Thực hiện từ ngày 16 đến 20/3

I/. NHÓM TRẺ

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 

THỨ 3

 

THỨ 4

 

THỨ  5

 

THỨ 6

Bữa chính

- Cơm nát

- Thịt rim tôm

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm nát

- Thịt  xào giá  đỗ

- Canh khoai tây ninh xương

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh xương ninh su h ào c à rốt

- Cơm nát

- Ruốc thịt

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm nát

- Cơm trắng

- Thịt rim đậu

- Canh  củ cải cà rốt ninh xương

 

Bữa phụ

Cháo xương củ quả

Sữa tươi + Bánh mì

Mỳ thịt nấu rau cải

Bánh bông lan+ sữa bột

Cháo bí đỏ đậu xanh

 

II/. MẪU GIÁ0

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 

THỨ 3

 

THỨ 4

 

THỨ  5

 

THỨ 6

Bữa chính

- Cơm thường

- Thịt rim tôm

- Canh bí đỏ ninh xương

- Cơm thường

- Thịt  xào giá  đỗ

- Canh khoai tây ninh xương

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương ninh su hào cà rốt

- Cơm thường

- Ruốc thịt

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm thường

- Cơm trắng

- Thịt rim đậu

- Canh  củ cải cà rốt ninh xương

 

Bữa phụ

Cháo xương củ quả

Sữa tươi + Bánh mì

Mỳ thịt nấu rau cải

Bánh bông lan+ sữa bột

Cháo bí đỏ đậu xanh

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 3/2015

                                                Thực hiện từ ngày 23 đến 27/3

I/. NHÓM TRẺ

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 

THỨ 3

 

THỨ 4

 

THỨ  5

 

THỨ 6

Bữa chính

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh củ  cải  cà  rốt xương

- Cơm nát

- Thịt rim đậu

- Canh,

xươ ng su hào, cà rốt

- Cơm nát

- Thịt rim tôm

- Canh xương bí đỏ

- Cơm nát

- Ruốc thịt

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm nát

- Thịt gà rim cà chua

- Canh bí xanh ninh xương

 

Bữa phụ

Cháo xương củ quả

Sữa tươi + Bánh mì

Cháo thịt đỗ xanh.

Bánh bông lan+ sữa bột

Mỳ xương, rau cải

 

II/. MẪU GIÁ0

 

     THỨ

 

BỮA

 

THỨ 2

 

 

THỨ 3

 

THỨ 4

 

THỨ  5

 

THỨ 6

Bữa chính

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh củ  cải  cà  rốt xương

- Cơm thường

- Thịt rim đậu

- Canh,

xươ ng su hào, cà rốt

- Cơm thường

- Thịt rim tôm

- Canh xương bí đỏ

- Cơm thường

- Ruốc thịt

- Canh khoai sọ ninh xương

- Cơm thường

- Thịt gà rim cà chua

- Canh bí xanh ninh xương

 

Bữa phụ

Cháo xương củ quả

Sữa tươi + Bánh mì

Cháo thịt đỗ xanh.

Bánh bông lan+ sữa bột

Mỳ xương, rau cải

                           

                                      

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Lê  Thị Hà

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Sang