Xuất bản thông tin

Thực đơn tháng 01/2016

Thực đơn tháng 01/2016


                PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ ĐÔNG TRIÊU 

                                  TRƯỜNG MẦM NON  KIM SƠN

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                      

                                                                                     THỰC ĐƠN THÁNG 1/2016

                                                                                       (Từ ngày 4/1 đến 30/1/2016)

Tuần 1: Từ ngày (4/1 - 9/11/2016)

 

  Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm nát, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

 Cháo  thịt

 

Thứ 3

 Cơm nát, Thịt kho tầu, Canh su hào, cà rốt ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm  nát, Thịt gà om gừng, Canh khoai tây ninh xương

 Cháo  đậu đen đường

 

Thứ 5

Cơm Nát, Trứng đúc thịt , Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương rau

 

Thứ 6

 Cơm nát, Ruốc lạc vừng, canh khoai sọ ninh xương

Bánh mì, sữa bòtươi

 

Thứ 7

Cơm nát,  Giò rim cà chua, canh  củ cải, cà rốt ninh xương

 Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm thường, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

 Cháo  thịt

 

Thứ 3

 Cơm thường, Thịt kho tầu, Canh su hào, cà rốt ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm  thường, Thị  gà om gừng, Canh khoai tây ninh xương

 Cháo  đậu đen đường

 

Thứ 5

Cơm thường, Trứng đúc thịt , Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương rau

 

Thứ 6

 Cơm thường, Ruốc lạc vừng, canh khoai sọ ninh xương

Bánh mì, sữa bòtươi

 

Thứ 7

Cơm thường, Giò rim cà chua, canh  củ cải cà rốt ninh xương

 Cháo xương củ quả

 

Tuần 2: Từ ngày (11/1- 16/1/2016)

 

  Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm nát, Thịt  rim  tôm , Canh khoai tây ninh xương

 Cháo  đậu đen đường

 

Thứ 3

 Cơm nát, Thịt  hầm  trứng cút. Canh  xương củ cải, cà rốt

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

 Cơm thường , Cá  sốt cà chua, canh  đậu phụ

Bún  xương

 

Thứ 5

Cơm Nát, Thịt  kim chi, Canh  xương ninh khoai sọ

Cháo xương củ quả

 

Thứ 6

 Cơm Nát, thịt  gà nấu gừng , Canh  xương bí xanh

 Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm nát,   Giò  rim cà chua, canh bí đỏ ninh xương

 Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Cơm thường, Thịt  rim  tôm , Canh xương  khoai tây ninh xương

 Cháo  đậu đen đường

 

Thứ 3

 Cơm thường, Thịt kho tầu, trứng cút. Canh xương củ cải, cà rốt 

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

 Cơm thường , Cá  sốt cà chua, canh  đậu phụ

Bún xương

 

Thứ 5

Cơm thường, Thịt  kim chi, Canh  xương ninh khoai sọ

Cháo xương củ quả

 

Thứ 6

 Cơm thường, thịt gà nấu gừng, Canh  xương bí xanh

 Bánh mì , sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường,  Giò  rim cà chua, canh bí đỏ ninh xương

 Cháo xương củ quả

 

 

Tuần 3: Từ ngày (18/1 - 18/23/2016)

 

  Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm nát, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

 Cháo  thịt

 

Thứ 3

 Cơm nát, Thịt kho tầu, Canh su hào, cà rốt ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm  nát, Thịt gà om gừng, Canh khoai tây ninh xương

 Cháo  đậu đen đường

 

Thứ 5

Cơm Nát, Trứng đúc thịt , Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương rau

 

Thứ 6

 Cơm nát, Ruốc lạc vừng, canh khoai sọ ninh xương

Bánh mì, sữa bòtươi

 

Thứ 7

Cơm nát,  Giò rim cà chua, canh  củ cải, cà rốt ninh xương

 Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm thường, thịt rim tôm, canh bí xanh ninh xương

 Cháo  thịt

 

Thứ 3

 Cơm thường, Thịt kho tầu, Canh su hào, cà rốt ninh xương

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

Cơm  thường, Thị  gà om gừng, Canh khoai tây ninh xương

 Cháo  đậu đen đường

 

Thứ 5

Cơm thường, Trứng đúc thịt , Canh bí đỏ ninh xương

Mì xương rau

 

Thứ 6

 Cơm thường, Ruốc lạc vừng, canh khoai sọ ninh xương

Bánh mì, sữa bòtươi

 

Thứ 7

Cơm thường, Giò rim cà chua, canh  củ cải, cà rốt ninh xương

 Cháo xương củ quả

 

 

Tuần 4: Từ ngày (25/1 - 30/1/2016)

  Nhóm trẻ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

 Cơm nát, Thịt  rim  tôm , Canh khoai tây ninh xương

 Cháo  đậu đen đường

 

Thứ 3

 Cơm nát, Thịt kho  hầm  trứng cút. Canh  xương củ cải, cà rốt

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

 Cơm thường , Cá  sốt cà chua, canh  đậu phụ

Bún  xương

 

Thứ 5

Cơm Nát, Thịt  kim chi, Canh  xương ninh khoai sọ

Cháo xương củ quả

 

Thứ 6

 Cơm Nát, thịt  gà nấu gừng , Canh  xương bí xanh

 Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm nát,  Thịt  rim cà chua, canh bí đỏ ninh xương

 Cháo xương củ quả

 

Mẫu giáo

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

GHI CHÚ

Thứ 2

Cơm thường, Thịt  rim  tôm , Canh khoai tây ninh xương

 Cháo  đậu đen đường

 

Thứ 3

 Cơm thường, Thịt kho tầu, trứng cút. Canh xương củ cải, cà rốt 

Bánh mì, sữa bò tươi

 

Thứ 4

 Cơm thường , Cá  sốt cà chua, canh  đậu phụ

Bún xương

 

Thứ 5

Cơm thường, Thịt  kim chi, Canh  xương ninh khoai sọ

Cháo xương củ quả

 

Thứ 6

 Cơm thường, thịt gà nấu gừng, Canh  xương bí xanh

 Bánh mì , sữa bò tươi

 

Thứ 7

Cơm thường,  Giò  rim cà chua, canh bí đỏ ninh xương

 Cháo xương củ quả

 

 

Người lên thực đơn

 

                  Lê Thị Hà

       Cán bộ y tế

 

               Nguyễn Thị Hòa

HIỆU TRƯỞNG

 

 

       Nguyễn Thị Ngọc Sang