Xuất bản thông tin

Thông báo tựu trường

Thông báo tựu trường

Thông báo tựu trường:
Ngày 14/8/2018 toàn thể phụ huynh học sinh đưa con em trong độ tuổi sinh năm từ 2012,2013,2014,2015,2016 có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn phường Kim Sơn đưa con em mình đến tại trường Mầm non Kim Sơnđể đăng ký nhập học cho con em mình.
Xin trân trọng thông báo!