Xuất bản thông tin

Phân công giáo viên giảng dạy năm học 2015 - 2016

Phân công giáo viên giảng dạy năm học 2015 - 2016


PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
 

Kim Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2015 – 2016

I. PHÂN CÔNG BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Sang

P.HT Lê Thị Hà

P.HT Nguyễn Thị Tân

+ Phụ trách chung

+ Công tác tổ chức

+ Công tác khuyến học.

+ Cơ sở vật chất

+ Trực tiếp sinh hoạt tổ văn phòng.

+ Phụ trách CM 2-3- Nuôi dưỡng

+ Công tác kiểm định

+ phụ trách mảng phong trào- TT theo dõi Chi hội CTĐ-ĐTN

+ trực tiếp sinh hoạt tổ 2-3

 

+ Phụ trách CM 4-5- Phổ cập-CNTT

+ Phụ tách chuyên đề, các cuộc vận động của ngànhh

+ Trực tiếp theo dõi chi hội Phụ nữ

+ trực tiếp sinh hoạt tổ 4-5

 

 

II. PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY:

STT

Nhóm/ lớp

Tổng số h/s

Số gv/lớp

Trình độ

Chức vụ

Ghi chú

 

1

Nhóm trẻ A

21

Ngô Thị Gái

Giáo viên\

Trung tâm

Bùi Thị Huệ

Giáo viên

 

2

Nhóm trẻ B

17

Đặng Thị Huyến

Tổ phó-GV

CS 2( Nhuệ Hổ)

Đỗ Thị Nhấn

TC

Giáo viên

CS 2( Nhuệ Hổ)

 

3

Nhóm trẻ C

25

Nguyễn Thị Hồng

ĐH

Giáo viên\

Trung tâm

Nguyễn Thị Hương

TC

Giáo viên\

Trung tâm

Trần Thị Hồng

Giáo viên\

Trung tâm

 

4

3 tuổi A

26

Nguyễn Thị Nhuấn

TTCM-GV Giáo viên

Trung tâm

Nguyễn Thị Huệ

Giáo viên\

Trung tâm

 

5

3 tuổi B

26

Vũ Thúy Vân

ĐH

Giáo viên

Trung tâm

Nguyễn Thị Nga

ĐH

Giáo viên

Trung tâm

6

3 tuổi C

25

Nguyễn Thị Hiền

ĐH

Giáo viên

CS 2( Nhuệ Hổ)

Lê Thị Thơm

TC

Giáo viên

CS 2( Nhuệ Hổ)

7

4 tuổi A

30

Nguyễn Anh Vân

ĐH

CTCĐ- GV

Trung tâm

Hoàng Thị Thanh

ĐH

GV

Trung tâm

Nguyễn T.Phương Anh

ĐH

Giáo viên

Trung tâm

8

4 tuổi B

30

Cao Thị Ngọc

Giáo viên

Trung tâm

Lê Thị Trải

ĐH

BTCĐ- GV

Trung tâm

9

4 tuổi C

30

Phạm Thị Lý

ĐH

Giáo viên

Trung tâm

Nguyễn Thị Tươi

ĐH

Giáo viên

Trung tâm

10

4 tuổi D

30

Lê Thị Hiền

TC

Giáo viên

CS 2( Nhuệ Hổ)

Nguyễn Thị Thanh

ĐH

Giáo viên

CS 2( Nhuệ Hổ)

11

5 tuổi A

35

Vũ Thị Nhâm

ĐH

TTCM-GV

Trung tâm

Lê Thị Dung

ĐH

GV

Trung tâm

Nguyễn Thị Hường

TC

Giáo viên

Trung tâm

12

5 tuổi B

35

Trần Thanh Huyền

ĐH

Giáo viên

Trung tâm

Nguyễn Thị Thùy

ĐH

Giáo viên

Trung tâm

13

5 tuổi C

35

Phạm Thị Thắm

ĐH

Giáo viên

Trung tâm

Nguyễn Thị Xuyến

ĐH

Giáo viên

Trung tâm

14

5 tuổi D

35

Trần Thị Hằng

ĐH

Tổ phó CM-GV

CS 2( Nhuệ Hổ)

Dương Thị Thu Hương

ĐH

Giáo viên

CS 2( Nhuệ Hổ)

T.M BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY:

STT

Nhóm/ lớp

Tổng số h/s

Số gv/lớp

Chức vụ

Ghi chú

1

Nhóm trẻ A

21

Ngô Thị Gái

Bùi Thị Huệ

Giáo viên

Giáo viên

Trung tâm

2

Nhóm trẻ B

17

Đặng Thị Huyến

Đỗ Thị Nhấn

Tổ phó-GV

Giáo viên

CS 2( Nhuệ Hổ

3

Nhóm trẻ C

25

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Thị Hương

Trần Thị Hồng

TTCM-GV Giáo viên

Trung tâm

4

3 tuổi B

26

Nguyễn Thị Nhuấn

Nguyễn Thị Huệ

Giáo viên

Giáo viên

Trung tâm

5

3 tuổi C

26

Vũ Thúy Vân

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

Giáo viên

Trung tâm

6

3 tuổi D

25

Nguyễn Thị Hiền

Lê Thị Thơm

Giáo viên

Giáo viên

CS 2( Nhuệ Hổ)

7

4 tuổi A

30

Nguyễn Anh Vân

Hoàng Thị Thanh Tâm

Nguyễn T.Phương Anh

CTCĐ- GV

Giáo viên

Trung tâm

8

4 tuổi B

30

Cao Thị Ngọc

Lê Thị Trải

Giáo viên

BTCĐ- GV

Trung tâm

9

4 tuổi C

30

Phạm Thị Lý

Nguyễn Thị Tươi

Giáo viên

Giáo viên

Trung tâm

10

4 tuổi D

30

Lê Thị Hiền

Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên

Giáo viên

CS 2( Nhuệ Hổ)

11

5 tuổi A

35

Vũ Thị Nhâm

Lê Thị Dung

Nguyễn Thị Hường

TTCM-GV

Giáo viên

Trung tâm

12

5 tuổi B

35

Trần Thanh Huyền

Nguyễn Thị Thùy

Giáo viên

Giáo viên

Trung tâm

13

5 tuổi C

35

Phạm Thị Thắm

Nguyễn Thị Xuyến

Giáo viên

Giáo viên

Trung tâm

14

5 tuổi D

35

Trần Thị Hằng

Dương Thị Thu Hương

Tổ phó CM-GV

Giáo viên

CS 2( Nhuệ Hổ)