Xuất bản thông tin

NỘI QUY, QUY CHẾ NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016

NỘI QUY, QUY CHẾ NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015 - 2016


 

 

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

 

 I. Đối với phụ huynh:

 1. Thủ tục vào trường:
 - 01 đơn xin học
 - 01 bản sao giấy khai sinh

 - 01 giấy chứng nhận sức khoẻ của Y tế

2. Đưa đón trẻ đúng giờ quy định:
 - Giờ đón trẻ:6h30 – 8h30
 - Giờ trả trẻ: 16h00 – 16h30
Nếu phụ huynh nào có nhu cầu gửi con ngoài giờ quy định cần đăng ký trước, chế độ bồi dưỡng giáo viên ngoài giờ do phụ huynh và giáo viên thoả thuận.

3. Không chấp nhận trẻ dưới 10 tuổi đón trẻ. Trường hợp đặc biệt phải có giấy uỷ quyền của cha mẹ trẻ.

4. Khi đưa đón trẻ không có mùi bia rượu, trang phục gọn gàng lịch sự, không gây ồn ào to tiếng, giữ vệ sinh chung.

5. Nói năng lịch sự, đúng mực khi tiếp xúc với giáo viên, góp ý đúng lúc, đúng chỗ.

6 . Phương tiện đi lại để đúng nơi quy định.

7.  Có ý thức kết hợp vơi giáo viên trong công tác nuôi dạy trẻ.

8.  Đóng góp tiền ăn hàng tháng theo đúng lịch quy định.

9. Cháu nghỉ học phải có đơn xin phép.

II. Đối với giáo viên:

1.Trang phục gọn gàng, phù hợp.

2- Thực hiện theo chương trình và kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em theo lứa tuổi ( Từ nhà trẻ đến Mẫu giáo ).

3. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

4. Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc: gọn, sạch, đẹp.

5. Phượng tiện làm việc phải để đúng nơi quy định.

6. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện nước.

7. Giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.

8. Làm việc đúng giờ quy định, không làm việc riêng trong giờ.

9. Cư xử với đồng nghiệp vui vẻ, hoà nhã, chân thành, giúp đỡ lẫn nhau.

10. Lịch sự, nhẹ nhàng, ân cần, niềm nở khi giao tiếp với phụ huynh.

11. Luôn chu đáo, tận tình, thương yêu và tôn trọng trẻ, cô phảI là tấm gương cho trẻ từ cách ăn mặc, hành động đến lời nói hàng ngày

12. Cấm xâm phạm đến thân thể và nhân cách trẻ dưới mọi hình thức.  

   

                                              Ngày 01 tháng 09 năm 2015      

                                               HIỆU TRƯỞNG  

                                             (Đã ký)

                                                      Nguyễn Thị  Ngọc Sang     

 

 

                 

    

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Một là:  Tổ chức  chăm sóc -  Nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo mục  tiêu chương trình giáo dục mầm non mới

Hai là: Quản lý  đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ em gửi  vào trường.   

Ba là: Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính của nhà trường theo   quy định của pháp luật.    

Bốn là:  Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.        

Năm là: Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.      

Sáu là: Tuyên truyền hướng dẫn kiến thức nuôi dạy trẻ trong các bậc cha mẹ và cộng đồng.

Bẩy là: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật   

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN      

I.  Hiệu trưởng :

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Sang

- Chịu  trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường     

- Chỉ đạo chung, tổ chức bộ máy nhà trường

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường     

- Quản lý và tổ chức giáo dục trẻ.           

- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.         

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.     

 II.    Phó hiệu trưởng:     

Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các nhiệm vụ được giao, là người giúp việc cho hiệu trưởng, nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Tân - phụ trách chỉ đạo chuyên môn tổ 4 - 5 tuổi, 5 - 6 tuổi và phụ trách công tác phổ cập - Phụ trách CSVC;; Phụ trách các phong trào thi đua; Phụ trách khu trung tâm

2. Đồng chí: Lê Thị Hà – Phụ trách chỉ đạo chuyên môn chăm sóc nuôi dưỡng, phụ trách chỉ đạo chuyên môn tổ nhà trẻ, tổ 3 - 4 tuổi - Phụ trách phong trào VHVNTDTT; phụ trách xanh hoá trường học. Phụ trách  phần mềm KĐCLGD; Phụ trách điểm lẻ( Nhuệ Hổ)

           Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giảng dạy theo năm. Thay mặt hiệu trưởng giải quyết các công việc khi được ủy quyền.   

III.Tổ chuyên môn:

Chịu trách nhiệm điều khiển hoạt động của tổ theo kế hoạch chuyên môn và phân công tổ viên thực hiện các nhiệm vụ, báo cáo tình hình chuyên môn của tổ cho hiệu trưởng.  

VI. Giáo viên chủ nhiệm lớp:          

- Xây dựng kế hoạch  giảng dạy tuần cho lớp mình chủ nhiệm.      

Làm tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy chế chuyên môn và nội quy của  ngành  của trường.       

- Chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của lớp mình trước nhà trường.

            Ngày 01 tháng 09 năm 2015       

     HIỆU TRƯỞNG  

 (Đã ký)

                          Nguyễn Thị Ngọc Sang