Xuất bản thông tin

MN Kim Sơn tập huấn ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên.

MN Kim Sơn tập huấn ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017- 2018 do Phòng giáo dục chỉ đạo, ngày 4/11/2017 trường MN Kim Sơn đã tổ chức tập huấn CNTT cho toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường.

Nội dung tập huấn gồm có:

      + Quản lý và sử dụng sổ liên lạc điện tử: Hướng dẫn cán bộ giáo viên sử lý những tình huống gặp phải khi hướng dẫn phụ huynh đăng ký nhận thông tin học sinh trên trang .

     + Soạn duyệt giáo án online: Hướng dẫn cán bộ, giáo viên tham gia soạn – duyệt giáo án online quản lý tài khoản của mình và các quy định khi soạn giáo án, đưa giáo án duyệt lên trang.

     + Cài đặt phần mềm Adobe Presenter: Hướng dẫn cán bộ, giáo viên cài đặt phần mềm và hướng dẫn sử dụng phần mềm một cách hợp lí.

      Với tinh thần tập trung cao, mạnh dạn trao đổi các đồng chí cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đã nắm được toàn bộ nội dung của buổi tập huấn. 100% máy tính đã được cài đặt phần mềm Adobe Presenter.

       Buổi tập huấn đã mang lại nhiều hiệu quả cao trong công việc, giúp cán bộ giáo viên nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy.

Thanh Huyền