Xuất bản thông tin

Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2016-2017

Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2016-2017

Ngày 27/02/2017, tại trường MN Kim Sơn đã diễn ra 26 hoạt động giáo dục thật sôi nổi của 13 giáo viên tham dự phần thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2016-2017.


         Tham dự Hội thi là những cô giáo đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, các cô đã trải qua 3 phần: thi lý thuyết kiểm tra năng lực, hiểu biết về kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong chương trình giáo dục MN, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm và nhiệm vụ của giáo viên MN; báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, kết quả làm đồ dung dạy học, đồ chơi cho trẻ; thi thực hành thông qua tổ chức 2 hoạt động giáo dục (một hoạt động do giáo viên tự chọn và một hoạt động giáo viên bắt thăm do Hội thi tổ chức quy định), nôi dung các hoạt động nằm trong chương trình giáo dục mầm non. 

        Thông qua phần thi lý thuyết, nhà trường có 13/13 thí sinh đủ điều kiện tiếp tục thực hiện báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, và thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục. Ngày 27/02/2017, Ban giám khảo  đã thẩm định 26 hoạt động giáo dục do các thí sinh thể hiện, các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc nội dung và được ban giám khảo đánh giá cao.

         Hội thi là sân chơi bổ ích đã tạo điều kiện cho giáo viên được giao lưu, học hỏi đồng nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và  giáo dục trẻ.