Xuất bản thông tin

Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở GDMN, năm học 2017-2018

Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở GDMN, năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Kim Sơn, ngày 01 tháng 09 năm 2017

 THÔNG BÁO

 Công khai Thông Tin về đội ngũ nhà giáo CBQL và NV của cơ sở GDMN, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

41

 

 

 

 

23

7

10

1

 

I

Giáo viên

32

 

 

 

 

19

7

6

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mĩ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

III

Nhân viên

6

 

 

 

 

 

 

4

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

6

Nhân viên khác

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

                                                         Kim Sơn, ngày 01 tháng 09 năm 2017

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                         (Đã ký)

                                                           Nguyễn Thị Ngọc Sang