Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 23/02/2018 

Tổng số học sinh : 330, Tổng số tiền ăn 4.290.000 đ Đã chi: 4.290.000 đ Số tiên dư: 0 đ

Bài giảng, giáo án điện tử
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 26 / 02 / 2018
Thông báo
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.