Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 15/12/2017 

Tổng số xuất ăn ;340, tổng số tiền ăn: 4420.000 Tổng số tiền đã chi; 4420000 đ Số tiền còn lại : 0 đ

Bài giảng, giáo án điện tử
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 16 / 12 / 2017
Thông báo
Nội dung web đã chọn không còn tồn tại.
Video clip
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Tài nguyên
Bài hát yêu thích
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.